เตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ การจัดฟัน การเข้ารับการจัดฟัน ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเรียงตัวของฟันที่ไม่สมดุลกัน ให้เรียงตัวกันอย่างเหมาะสม สบฟันได้ตามปกติ รวมทั้งตำแหน่งขากรรไกรมีความเหมาะสม ไม่เพียงเท่านั้นการจัดฟันยังเป็นการป้องกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับช่องปากในอนาคตได้ด้วย

เนื่องจากฟันของแต่ละคนมีขนาด รูปร่าง และการเรียงตัวที่แตกต่างกัน บางครั้งฟันอาจเรียงตัวไม่เหมาะสมจนเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปาก เช่น ทำความสะอาดฟันลำบาก มีปัญหาเรื่องการบดเคี้ยว เป็นต้น การจัดฟันจะช่วยทำให้สุขภาพช่องปากดีขึ้น เพราะผู้ที่เข้ารับการจัดฟันจะต้องดูแลรักษาความสะอาดสุขภาพช่องปากและฟันมากเป็นพิเศษ และในเรื่องของการรับประทานอาหาร ก็จะช่วยให้การบดเคี้ยวอาหารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดอัตราเสี่ยงในการเกิดฟันผุ หรือโรคเหงือกได้ด้วย นอกจากนี้การจัดฟันยังช่วยแก้ปัญหาช่องปากอื่นๆ ได้อีก เช่น เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่ หรือช่วยในเรื่องภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยทันตแพทย์จะใส่เครื่องมือในช่องปากเพื่อให้ทางเดินหายใจกว้างขึ้นและไม่ถูกอุดกั้นขณะหลับนั่นเอง

สำหรับขั้นตอนการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่มีความต้องการเข้ารับการจัดฟัน อย่างแรกเลยก็คือ ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้สะอาด และการจัดฟันนั้น มีปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่าง เนื่องจากการจัดฟันจะเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดปัญหาฟันผุ หรือปัญหาสุขภาพช่องปากอื่นๆ ได้ หากผู้เข้ารับการรักษาไม่มีวินัยในการดูแลรักษาความสะอาด ดังนั้นก่อนการจัดฟันทุกครั้ง ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างละเอียดโดยทันตแพทย์ ถ้ามีฟันผุต้องอุดเสียก่อน จากนั้นทันตแพทย์จะขัดหินปูนและเคลือบร่องฟันที่มีหลุมลึกเพื่อป้องกันฟันผุในขณะจัดฟัน หากมีโรคเหงือกต้องรีบรักษาก่อนเข้ารับการจัดฟัน บางกรณีอาจต้องถอนฟันบางซี่ออกเพื่อปรับตำแหน่งฟันให้สมมาตรกันทั้งบนและล่างรวมทั้งเพื่อรูปร่างที่ดีของฟันเคียงข้างด้วย นี่ก็เป็นวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการจัดฟัน หากคุณมีความต้องการเข้ารับการจัดฟัน สามารถเข้าให้ทันตแพทย์ตรวจประเมินช่องปากเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการจัดฟันได้ที่คลีนิก ทางเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและข้อปฏิบัติในขณะจัดฟันด้วย

สำหรับภายหลังจากการจัดฟันนั้นผู้เข้ารับการรักษาก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดของสุขภาพช่องปากให้มากเป็นพิเศษ หลังจากนั้นทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจช่องปาก ทันตแพทย์จะนัดปรับเครื่องมือจัดฟันภายในช่องปาก เพื่อให้แนวฟันค่อยๆ เคลื่อนเข้าในจุดที่ต้องการ และการปฏิบัติตัวภายหลังจากการติดเครื่องมือภายในช่องปากแล้วก็มีความสำคัญ เพราะผู้เข้ารับการรักษาจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารให้มากขึ้น เพราะอาหารบางชนิด ผู้เข้ารับการรักษาควรจะหลีกเลี่ยงเช่นอาหารที่มีความแข็ง เหนียว และกรอบ เช่น น้ำแข็ง ปลาหมึก ถั่ว ลูกอม และหมากฝรั่ง ฯลฯ รวมไปถึงควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหวานๆ หรือเครื่องดื่มอัดลม ควรรับประทานอาหารอ่อนๆ เคี้ยวง่ายๆ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องของเครื่องมือการจัดฟันหลุดขณะรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นปัญหาที่มักพบได้บ่อย อย่างไรก็ตามภายหลังจากรับประทานอาหาร ผู้เข้ารับการรักษาควรทำความสะอาดช่องปากและฟันทันที เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เศษอาหารเข้าไปติดค้างอยู่ภายในเครื่องมือ ควรแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหาร ในระหว่างจัดฟันควรพบทันตแพทย์เพื่อปรับเครื่องมือจัดฟันใหม่ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้หากมีความสนใจเข้ารับการจัดฟัน สามารถขอคำปรึกษาจากทางคลีนิก ทางเรามีทีมทันตแพทยน์ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดฟัน สามารถทำให้คุณมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน และยังช่วยให้คุณมีฟันที่สวยงามเป็นธรรมชาติได้