ตามวัฒนธรรมบทบาทของอเลปโปในฐานะแหล่งกำเนิดศิลปะอาหรับยุคกลางนี้สมเหตุสมผล ตำแหน่งที่อยู่ทางฝั่งตะวันตกของเส้นทางสายไหมช่วยให้เมืองพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางดนตรีที่มีชีวิตชีวา โดยได้รับอิทธิพลจากอาราเมอิก เคิร์ด อิรัก ตุรกี และเอเชียกลาง เมืองที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลแห่งนี้ได้สร้างนักร้องตาราบที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก

ซาบาห์ ฟาครี, บักรี อัล-กุรดี และซาบรี มูดาลลัล และยังคงรักษาชื่อเสียงและความรักในศิลปะดั้งเดิม ชาวอะเลปปินภาคภูมิใจในฐานะผู้พิทักษ์วัฒนธรรม และชาวเมืองที่ใหญ่ที่สุดของซีเรียได้เก็บ บทกวี muwashahshat ของชาวมัวร์ให้ มีชีวิตอยู่มานานกว่า 1,000 ปี ในขณะที่ป้อมปราการอันโอ่อ่าของเมืองและมัสยิดใหญ่ ที่อยู่ใกล้เคียงเป็น เครื่องยืนยันถึงบทบาทที่ยืนยงของเมืองในฐานะป้อมปราการของศาสนาอิสลามวัฒนธรรม