บรูไนซึ่งทำหน้าที่ประธานอาเซียนประจำปีนี้ เห็นพ้องกับอินโดนีเซีย ในการให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ร่วมกันหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน เมื่อวันที่ 18 ก.พ. ว่านางเรตโน มาร์ซูดี รมว.การต่างประเทศอินโดนีเซีย เดินทางไปยังกรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เพื่อเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดีน วัดเดาละห์ ที่พระบรมมหาราชวัง โดยบรูไนทำหน้าที่ประธานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( อาเซียน ) ประจำปีนี้
  
อนึ่ง มาร์ซูดีกล่าวว่า ในขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาเปราะบางอย่างมาก อินโดนีเซียหารืออย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอกับสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ และทูตพิเศษของสหประชาชาติ ( ยูเอ็น ) ประจำเมียนมา โดยหลายประเทศรวมถึงอินโดนีเซีย มีความวิตกกังวลไปในทางเดียวกัน และตั้งคำถามว่า อาเซียนจะสามารถ “ช่วยเหลือ” เมียนมาได้อย่างไร
 
ทั้งนี้ รมว.การต่างประเทศอินโดนีเซียเสนอให้อาเซียนใช้อำนาจตามมาตรา 1(7) ของกฎบัตรอาเซียน ที่มีเนื้อหาสำคัญว่าด้วย การส่งเสริมประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม เพื่อเสริมสร้างและปกป้องสิทธิมนุษยชน และสิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐาน
 
อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของสมาชิกอาเซียนต่อวิกฤติการเมืองในเมียนมายังคงไม่สอดคล้องกันเท่าใดนัก โดยไทย เวียดนาม และกัมพูชา มองว่า “เป็นเรื่องภายใน” แต่อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ แสดงท่าทีวิตกกังวลชัดเจนกว่า

ต่อมานายอีริวาน ยูซอฟ รมช.การต่างประเทศของบรูไน แถลงว่า เห็นชอบร่วมกันในหลักการกับอินโดนีเซีย ในการหยิบยกประเด็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมา เข้าสู่การหารือในที่ประชุมของอาเซียนต่อไป