วิกรันต์ (Vikrant) เรือบรรทุกอากาศยานที่ออกแบบและสร้างขึ้นในประเทศลำแรกของอินเดีย เริ่มทดลองแล่นในทะเลแล้ว บริเวณนอกชายฝั่งเมืองโกชิ รัฐเกรละทางตอนใต้ของอินเดีย

เรือบรรทุกอากาศยานสูง 14 ชั้นลำนี้ เป็นเรือรบขนาดใหญ่ที่สุดที่สร้างขึ้นในประเทศของอินเดีย โดยมีระวางขับน้ำราว 40,000 ตัน ส่วนที่กว้างที่สุดของเรือยาว 62 เมตร ส่วนความยาวอยู่ที่ 262 เมตร และความสูงรวมโครงสร้างส่วนบนแล้วอยู่ที่ 59 เมตร

นอกจากนี้ เรือวิกรันต์ยังบรรจุลูกเรือได้สูงสุดถึง 1,700 คน ทำความเร็วในการล่องเรือได้ 18 นอต โดยเพิ่มความเร็วสูงสุดได้ถึง 28 นอต โดยมีรัศมีในการทำการถึง 7,500 ไมล์ทะเล รองรับอากาศยานทั้งแบบปีกตรึง (Fixed Wing) และปีกหมุน (Rotary)