รายงานของกลุ่มวิจัยในสหรัฐฯ ระบุว่า มลพิษทางอากาศสามารถลดอายุขัยของชาวอินเดียได้ 9 ปี การศึกษาระบุว่า 480 ล้านคนในภาคเหนือของอินเดียเผชิญกับมลพิษทางอากาศในระดับที่รุนแรงที่สุดในโลกและเมื่อเวลาผ่านไป ระดับสูงเหล่านี้ได้ขยายครอบคลุมส่วนอื่นๆ ด้วย นโยบายอากาศบริสุทธิ์ที่เข้มงวดสามารถเพิ่มอายุชีวิตของผู้คนได้นานถึงห้าปี

เมืองต่างๆ ในอินเดียมักครองอันดับมลพิษทั่วโลกและอากาศไม่ดีคร่าชีวิตผู้คนกว่าล้านคนทุกปี รายงานโดยสถาบันนโยบายพลังงานแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก กล่าวว่าอินเดียตอนเหนือหายใจเอาระดับมลพิษที่แย่กว่าที่อื่นในโลกถึง 10 เท่า มลพิษทางอากาศนี้แผ่ขยายออกไปกว่าทศวรรษนอกภูมิภาคไปยังรัฐทางตะวันตกและตอนกลางของอินเดีย เช่น รัฐมหาราษฏระและมัธยประเทศ ซึ่งปัจจุบันคนทั่วไปสูญเสียอายุขัยระหว่างสองถึงสามปีเมื่อเทียบกับต้นปี 2543 ข้อมูลใหม่จากรายงานดัชนีชีวิตคุณภาพอากาศโดย EPIC ระบุว่าผู้อยู่อาศัยในเมืองหลวงเดลี สามารถเพิ่มชีวิตของพวกเขาได้ถึง 10 ปี หากมลพิษทางอากาศลดลงเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่ 10 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร