เจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ถูกกล่าวหาว่าดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ยกเลิกการเยือนสหราชอาณาจักร ส.ส. เรียกร้องให้รัฐบาลปิดกั้นเออร์กิน ตูนิยาซไม่ให้เดินทางไปลอนดอน บุคคลระดับสูงคือผู้ว่าการมณฑลซินเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ส.ส. ได้อนุมัติญัตติร่วมกันที่ไม่มีผลผูกพัน ซึ่งประกาศว่าชาวมุสลิมอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ในซินเจียง

เป็นผู้ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า พวกเขาเข้าใจว่านายตูนิยาซถอนตัวออกจากการเดินทางแล้ว รัฐบาลยืนยันว่าไม่ได้เชิญเขาและเขาจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าพร้อมกับรัฐมนตรี รัฐบาลสหราชอาณาจักรจะยังคงใช้โอกาสทั้งหมดเพื่อดำเนินการต่อต้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ไม่อาจยอมรับได้ของจีนในซินเจียง โฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุในถ้อยแถลง จีนถูกกล่าวหาว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบต่อชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม ซึ่งหลายแสนคนถูกควบคุมตัวในค่ายกักกัน องค์การสหประชาชาติกล่าวหาจีนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและอาจก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติในซินเจียง