รัฐบาลจีนเลือกมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาเป็น “เขตสาธิตความมั่งคั่งร่วมกันอย่างมีคุณภาพสูง”

วันที่ 10 มิถุนายน ปี 2021 จีนได้ประกาศ “ข้อคิดเห็นของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์และคณะรัฐมนตรีจีนว่าด้วยการสนับสนุนมณฑลเจ้อเจียง พัฒนาและสร้างสรรค์เขตสาธิตความมั่งคั่งร่วมกันอย่างมีคุณภาพสูง” กลายเป็นข่าวเด่นที่สร้างความสนใจแก่สื่อมวลชน ทั้งในจีนและต่างประเทศเป็นอย่างมาก

ผู้สันทัดกรณี มองว่า การประกาศนโยบายดังกล่าวของทางการจีนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ทีมผู้นำจีนได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่แน่วแน่ยิ่งขึ้น ที่จะบรรเทาและแก้ไขปัญหาความไม่สมดุลด้านการพัฒนาภายในประเทศ และความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชาชน ย่อมมีความหมายอันลึกซึ้งและยาวไกล ต่ออนาคตของประชาชนและประชาชาติจีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีนถือการขจัดความยากจน ปรับปรุงคุณภาพชีวิตประชาชน และสร้างความมั่งคั่งร่วมกันเป็นภารกิจสูงสุดตั้งแต่วันก่อตั้งพรรค มุ่งแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจน และสร้างความมั่งคั่งร่วมกัน ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ระบอบสังคมนิยมตลอดมา

เติ้ง เสี่ยวผิง ผู้นำรุ่นที่สองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเคยกล่าวถึงแนวคิด “ความมั่งคั่งร่วมกัน” หลายครั้ง โดยชี้ว่าลักษณะพิเศษแห่งสังคมนิยมก็คือ “ความมั่งคั่งร่วมกัน” หาใช่ปล่อยให้มีความเหลื่อมล้ำแบบแยกเป็นสองขั้วไม่ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสูงสุดของระบอบสังคมนิยม เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของระบอบสังคมนิยม
   
สี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดคนปัจจุบันของจีนก็ได้ชี้อย่างชัดเจนว่า “ความมั่งคั่งร่วมกัน” นั้น เป็นหลักการพื้นฐานของระบอบสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของจีน ดังนั้นจะต้องทำให้ผลสำเร็จของการพัฒนาได้รับการแบ่งปันสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมยิ่งขึ้น เพื่อมุ่งสู่ทิศทางของการสร้างความมั่งคั่งร่วมกัน ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

“ความมั่งคั่งร่วมกัน” คืออะไร ในช่วงต้นปี 2014 นายสี จิ้นผิงเคยกล่าวไว้ในบทความว่า “เค้ก” กำลังใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันต้องแบ่ง “เค้ก” ให้ดีด้วย แต่ไหนแต่ไรมาสังคมของเรามีแนวคิดเสมอว่า “ไม่ทุกข์จากการขาดแคลนแต่ทุกข์จากความไม่เท่าเทียมกัน” เราต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความเป็นธรรมและความยุติธรรมทางสังคมให้ดีบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ด้านหนึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ อีกด้านหนึ่งก็ต้องคำนึงถึงขีดความสามารถ ต้องพยายามให้ประชาชนทุกคนมีความคืบหน้าใหม่อย่างต่อเนื่องในด้านการได้โอกาสเรียนหนังสือ มีรายได้จากการทำงาน ได้รับการรักษาพยาบาลจากแพทย์ยามเจ็บไข้ได้ป่วย ได้รับการดูแลด้วยดียามเข้าสู่วัยชรา และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ข้อความนี้ได้อธิบายถึงความหมายของ “ความมั่งคั่งร่วมกัน” อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

สาเหตุที่เลือกมณฑลเจ้อเจียงเป็นเขตสาธิต ก็เพราะว่า ขนาดพื้นที่และโครงสร้างประชากรของเจ้อเจียงมีลักษณะความเป็นตัวแทนในทั่วประเทศจีน มณฑลนี้มีระดับความมั่นคงค่อนข้างสูง สภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจทำให้มีพื้นฐาน และความเหนือกว่าในการสร้างเขตสาธิตความมั่งคั่งร่วมกัน ปี 2020 ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยต่อหัวของมณฑลเจ้อเจียงทะลุ 1 แสนหยวน ( ราว 487,269.68 บาท )