หน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐบาลปักกิ่งเชื่อมั่นว่า วัคซีนของจีน “ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน” สามารถต้านทาน “โควิดกลายพันธุ์จากอินเดีย”

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 พ.ค.ว่า นพ.ซ่าว อี้หมิง จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีน กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่นานาประเทศกำลังวิตกกังวลกับการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา บี1617 หรือ “โควิดสายพันธุ์อินเดีย” ว่าหน่วยงานด้านการแพทย์และโรคติดเชื้อของรัฐบาลปักกิ่งติดตามสถานการณ์ และกำลังศึกษาข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมมาได้อย่างละเอียด

ทั้งนี้ “ผลการศึกษาเบื้องต้น” บ่งชี้ว่า วัคซีนที่พัฒนาและผลิตในจีน “มีประสิทธิผลเพียงพอ” ต่อเชื้อบี1617 แต่ นพ.ซ่าวไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจน ว่าคือวัคซีนแบบใด ปัจจุบันจีนใช้งานวัคซีนแบบเชื้อตายของซิโนฟาร์มและซิโนแวค และเพิ่มเริ่มใช้งานวัคซีนแบบฉีดเข็มเดียว จากเทคโนโลยีไวรัล เวกเตอร์ ( Viral Vector ) ของแคนซิโน ซึ่งบริษัททั้งสามแห่งเป็นผู้ผลิตด้านชีวเภสัชภัณฑ์ของจีน

อย่างไรก็ตาม นพ.ซ่าวกล่าวด้วยว่า เชื้อไวรัสโคโรนาจะยังคงกลายพันธุ์ต่อไป และวัคซีนที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันอาจไม่สามารถป้องกันมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ จากเชื้อโรคอุบัติใหม่ในอนาคต แต่จีนยังคงเชื่อมั่นในการผลิตวัคซีนจากเชื้อตายซึ่งเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิม ที่ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรรมวิธีพื้นฐาน และยังสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว ทว่าในอนาคตจำเป็นต้องเพิ่มเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่ตายแล้วเข้าสู่กระบวนการด้วย เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น